Over ons

Over ons

De Leekster ModelBoot Club (L.M.B.C.) is een vereniging
van liefhebbers van radiografische modelschepen. De club is in 1979 opgericht
met als doel het bevorderen van de radiografische scheepsmodelbouw in de regio.
De club is een officiële vereniging, die ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel. Door de jaren heen varieert het ledental van de club ongeveer tussen
20 en 30 leden. We hebben een vaste thuishaven in het Familiepark Nienoord in
Leek. Daar hebben we gedurende het jaar een aantal vaardagen. Maar daarnaast
zijn er meer activiteiten, zoals deelname aan shows en beurzen elders in
Nederland. Tevens worden er jaarlijks uitstapjes naar buitenlandse beurzen
georganiseerd.Iedereen met interesse in deze hobby kan lid worden van de L.M.B.C.
Er zijn geen leeftijdsgrenzen en er is geen toelatingscommissie.
(Wel houdt het bestuur zich het recht voor, om leden te
weigeren of te royeren waar nodig.)